Nadace
Academia Medica Pragensis
Řehořova 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 776 350 000
nadace@medical-academy.cz

   
   
   
Projekt Změna

Aktualita  
 
Cena Cyrila Höschla udělena!

S velkým potěšením oznamujeme, že Cena Cyrila Höschla, jejímž cílem je významně přispět ke zvýšení prestiže českého psychiatrického výzkumu v mezinárodním měřítku, byla udělena paní RNDr. Věře Bubeníkové-Valešové, Ph.D..


Cenu Cyrila Höschla opravdu nebylo snadné získat, neboť ji mohl obdržet pouze první autor originální vědecké práce publikované in extenso v řádném čísle (nikoli v suplementu) odborného lékařského časopisu, který měl poslední publikovaný a mezinárodně uznaný impakt faktor vyšší než 7. Práce přitom musela pocházet z českého psychiatrického pracoviště, které muselo býtv článku uvedeno jako pracoviště prvního autora.
Cena byla udělena v rámci Valné hromady České neuropsychofarmakologické společnosti, která se konala 8. ledna 2009 jako součást 51. česko-slovenské psychofarmakologické konference v Lázních Jeseník.
Cenu dotovanou částkou 100 000,-Kč získala paní RNDr. Věra Bubeníková-Valešová, Ph.D. za práci Risperidone and ritanserin, but not haloperidol, reverse the cognitive deficit induced by dizocilpine  in the Active Allothetic Place Avoidance task“ publikovanou v Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), USA, 2008, Jan 22;105(3):1061-6 s IF 9,598 (2007).
Laureátce srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho sil a úspěchů v její další výzkumné práci. 
   
 
  created by WEB-STUDIO
Cíl a poslání nadace Organizace nadace Česká verze English version