Nadace
Academia Medica Pragensis
Řehořova 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 776 350 000
nadace@medical-academy.cz

   
   
   
Projekt Změna

Aktualita  
 
Alzheimer&Parkinson mezinárodní stipendium 2007
Stipendium získala MUDr. Hana Brožová

Nezávislá odborná komise ve složení: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., RNDr. Martin Klimek – zástupce gen. ředitele Novartis s.r.o.,  prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., prof. MUDr. Ivan Rektor, DrSc., prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. a doc. MUDr. Oldřich Vinař, DrSc. rozhodla o udělení Mezinárodního stipendia Alzheimer & Parkinson na akademický rok 2007 - 2008, které každoročně vyhlašuje Nadace Academia Medica Pragensis ve spolupráci se společností Novartis, s.r.o.. Stipendium ve výši 200 000,- Kč získala MUDr. Hana Brožová, která pracuje jako lékařka na neurologické klinice 1.LF UK a VFN, kde se pod vedení prof. Růžičky věnuje práci na téma Poruchy stoje a chůze u extrapyramidových onemocnění.

Stipendium přispěje k úhradě jejího studijního pobytu v Movement Disorders Centru neurologické kliniky v Mount Sinai  Hospital v New Yorku, kde se bude MUDr. Brožová zabývat výzkumem chůze u pacientů s Parkinsonovou nemocí, zejména efektem techniky Hluboké mozkové stimulace a medikace na poruchy chůze a posturální stabilitu. Stipendium Alzheimer & Parkinson 2007 převzala MUDr. Hana Brožová z rukou předsedy správní rady Nadace Academia Medica Pragensis, pana prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych..

Mezinárodní stipendium Alzheimer & Parkinson je určené k podpoře studijních pobytů mladých českých psychiatrů a neurologů v zahraničí a je oceněno částkou 200 000,- Kč. Program stáže musí být zaměřen na problematiku etiologie, patogeneze, diagnostiky a léčby Alzheimerovy či Parkinsonovy choroby.  Žadatel musí být psychiatr, neurolog, neurovědec nebo PG student oborů, které souvisejí s předmětem stipendia a zároveň musí být občanem ČR.Žadatel musí žádost o stipendium, jež musí obsahovat přesnou specifikaci odborného cíle, určení termínu a místa pobytu, popis čerpání finančních prostředků, strukturovaný životopis žadatele a doprovodný motivační dopis s případnými doporučeními, doplnit o potvrzení hostitelské instituce, které bude obsahovat výslovný souhlas s pobytem žadatele a popis náplně studijního či badatelského pobytu.MUDr. Hana Brožová a prof.Cyril Höschl
 
   
 
  created by WEB-STUDIO
Cíl a poslání nadace Organizace nadace Česká verze English version