Nadace
Academia Medica Pragensis
Řehořova 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 776 350 000
nadace@medical-academy.cz

   
   
   
Projekt Změna

Aktualita  
 
Cena Zdeňka Kleina za rok 2007 udělena
Na základě odborného posudku rozhodla správní rada Nadace Academia Medica Pragensis o udělení Ceny Zdeňka Kleina za rok 2007 ing. Radku Trnkovi, PhD. za jeho práci APPLICATION OF THE KOHONEN´S SELF-ORGANIZING MAP AND THEGROUP OF ADAPTIVE MODELS EVOLUTION IN SOCIAL COGNITION RESEARCH uveřejněnou

ve 49. čísle ročníku 2006 impaktovaného japonského časopisu Psychologia. Vítěz soutěže převzal Cenu Zdeňka Kleina spolu s finančním oceněním ve výši 20 000,- Kč z rukou předsedy správní rady Nadace Academia Medica Pragensis prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych. v rámci 50. česko-slovenské psychofarmakologické konference konané ve dnech 9. - 13. ledna 2008 v Lázních Jeseník. Vítězi srdečně blahopřejeme!


 
Cena Zdeňka Kleina se každoročně udílí za nejlepší práci zaměřenou na studium nonverbálního chování popřípadě behaviorální antropologie studentům a vědcům do 35 let pracujícím v České republice.
 
  created by WEB-STUDIO
Cíl a poslání nadace Organizace nadace Česká verze English version