Nadace
Academia Medica Pragensis
Řehořova 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 776 350 000
nadace@medical-academy.cz

   
   
   
Projekt Změna

Aktualita  
 
Spolupráce s Nadací v oblasti vzdělávání lékařů
S účinností od 31. 1. 2011 do platnosti vstoupil Příkaz ministra č. 5/2011 s „Protikorupční strategií Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace“, od 15. 3. 2011 nahrazený Příkazem ministra č. 11/2011, který v článku č. 3 upravuje vztahy mezi dodavateli a zadavateli – organizacemi ve zdravotnictví.

Omezení možnosti spolupráce mezi těmito subjekty se natolik zpřísňují, že toto nařízení může významně omezit a v některých případech i poškodit jak prosperitu subjektů podnikajících ve zdravotnictví, tak úroveň celoživotního vzdělávání lékařů a jejich kompetitivnost na mezinárodní scéně. Bude asi na každé ministerstvem přímo řízené organizaci, jak si Příkaz ministra vyloží a jaká další omezení z toho budou plynout.

Nadace Academia Medica Pragensis si Vám proto dovoluje nabídnout řešení, jak se i nadále podílet na vzdělávání lékařů a to v souladu s ustanoveními výše uvedeného Příkazu. Nabízíme Vám možnost podpořit vzdělávání lékařů prostřednictvím naší nadace: poskytnutím příspěvku na vzdělávání a tréninku lékařů včetně jejich účasti na odborných setkáních, kongresech a konferencích, na organizování vzdělávacích akcí nebo na podporu vědeckých a výzkumných projektů.

Spolehlivost a vysoká odborná úroveň Nadace je garantována mimo jiné správní radou nadace, kterou tvoří renomované a důvěryhodné osobnosti, jimiž jsou prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., FCMA., prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. a plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš ml., DrSc., FCMA. Navíc poradní sbor nadace tvoří 70 členů prestižní České lékařské akademie, kteří jsou špičkami ve svých oborech, mezi nimi např. prof. Jan Pirk, prof. Pavel Pafko, prof. Milan Šamánek, prof. Radana Königová či prof. Richard Rokyta.

Výhody a informace o nabízené spolupráci:
- možnost podpořit vzdělávání lékařů v souladu s Příkazem ministra 11/2011
- transparentnost celého procesu podpory vzdělávání lékařů
- vysoká odborná a morální úroveň členů správní rady nadace
- objektivita hodnotitelů při posuzování projektů
- poradní sbor sestávající z členů České lékařské akademie
- možnost participovat na stávajících projektech nadace či vytvoření vlastního projektu
- možnost vypsat prostřednictvím NAMP soutěž o Cenu Vaší společnosti

V případě zájmu o spolupráci a o bližší informace nás kontaktujte na uvedených spojeních. 
   
 
  created by WEB-STUDIO
Cíl a poslání nadace Organizace nadace Česká verze English version