Nadace
Academia Medica Pragensis
Řehořova 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 776 350 000
nadace@medical-academy.cz

   
   
   
Projekt Změna

Aktualita  
 
Vznik Fondu Mogense Schou

S potěšením oznamujeme založení Fondu Mogense Schou (FMS), z něhož budou financovány projekty, které napomohou především pacientům s bipolární poruchou (maniodepresivní psychózou).  Fond je pojmenován po dánském psychiatrovi Mogensi Schou, který do léčby bipolární poruchy zavedl užívání lithia a pomohl tak tisícům pacientů ke zlepšení průběhu jejich onemocnění. Byli bychom rádi, pokud by i Fond Mogense Schou podobně přispěl k výzkumu léčby této duševní choroby.


Proto jedním z prvních projektů, které by měl FMS podpořit je právě Výzkum dětí pacientů s bipolární poruchou. Smyslem projektu je dlouholeté porovnávání dětí pacientů s bipolární poruchou (které mají bohužel vysokou pravděpodobnost, že bipolární poruchu „zdědí“ po svých rodičích) s dětmi v kontrolní skupině za účelem stanovení vhodných biomarkerů (tzn. znaků typických pro dané onemocnění) pro včasnou diagnózu bipolární poruchy již v dětském věku.

Máte-li zájem Fond Mogense Schou v jeho úsilí podpořit, můžete tak učinit finančním příspěvkem na bankovní účet 55 22 55 22 / 0300. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, text „FMS“. 
   
 
  created by WEB-STUDIO
Cíl a poslání nadace Organizace nadace Česká verze English version