Nadace
Academia Medica Pragensis
Řehořova 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 776 350 000
nadace@medical-academy.cz

   
   
   
Projekt Změna

Aktualita  
 
Cena Zdeňka Kleina

Nadace Academia Medica Pragensis vypisuje Cenu Zdeňka Kleina, která je určena studentům a vědcům do 40 let, pracujícím v České Republice.
Cena se udílí za nejlepší práci zaměřenou na studium nonverbálního chování popřípadě behaviorální antropologie.


Předložena může být pouze originální práce s jasně definovanou hypotézou a metodikou, publikovaná v českém nebo mezinárodním odborném tisku. Vítězná práce bude spojena s finančním oceněním ve výši 20 000 Kč. Nadace Academia Medica Pragensis si vyhrazuje právo cenu neudělit v případě, že předložené práce nebudou splňovat výše uvedená kritéria nebo nebudou mít dostatečnou odbornou úroveň. V ročníku 2012 musí být práce zaslány do 31.10.2012 na adresu Nadace Academia Medica Pragensis, Řehořova 992/10, 130 00 Praha 3 nebo e-mailem na adresu nadace@medical-academy.cz . Vítězná práce bude vyhlášena na 55. česko-slovenské psychofarmakologické konferenci v Jeseníku v lednu 2013. Zaslané vědecké práce budou vyhodnoceny nezávislou komisí odborníků určenou poradním sborem Nadace Academia Medica Pragensis.

Zdeněk Klein
 
   
 
  created by WEB-STUDIO
Cíl a poslání nadace Organizace nadace Česká verze English version