Nadace
Academia Medica Pragensis
Řehořova 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 776 350 000
nadace@medical-academy.cz

   
   
   
Projekt Změna

Aktualita  
 
Pozvánka na seminář Časné markery bipolární afektivní poruchy
Dětská psychiatrická klinika UK 2.LF, FN Motol a Nadace Academia Medica Pragensis si Vás dovolují pozvat na odborný seminář Časné markery bipolární afektivní poruchy - od genetického rizika k prvním symptomům Místo konání: FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 budova ředitelství, malá levá posluchárna Datum: Čtvrtek 27.března 2014 od 14:00 hod.
Program: 14:00-14:05 Zahájení: MUDr. Michal Goetz 14:05 - 14:45 Co říkají současné studie o riziku onemocnění u potomků bipolárních pacientů. MUDr. Michal Goetz, MUDr. Marie Veselá Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 14:50 - 15:50 Můj rodič má bipolární poruchu. Onemocním také? Klinické a zobrazovací studie potomků bipolárních pacientů. MUDr. Tomáš Hájek, PhD. Department of Psychiatry, Dalhousie University, Kanada 15:50 - 16:00 Představení Fondu MogenseSchou na podporu výzkumu bipolární poruchy u mladistvých. Hana Novotná Nadace Academia MedicaPragensis, Praha Seminář je podpořen grantem IGA MZ NT/13337-4 Těšíme se na setkání s Vámi. MUDr. Michal Goetz Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Prosíme o potvrzení účasti na mail:novotna@medical-academy.cz či telefonicky Hana Novotná 607 880 023 -------------------------------------------------- Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na seminář o problematice bipolární poruchy u dospělých a dětí. Bipolární afektivní porucha (dříve označovaná jako manio-depresivní psychóza) je vážné chronicky probíhající onemocnění, spojené s výrazným narušením životní funkčnosti a kvality života. Celoživotní prevalence bipolární poruchy je odhadována na 1.5–3 %. V retrospektivních studiích 60 % dospělých s touto poruchou uvádí začátek příznaků před dosažením dospělosti a až 30 % pacientů situuje své první symptomy do školního věku. Přesto trvá až několik let, než je od výskytu prvních symptomů ustavena diagnóza a zahájena léčba. Dokonce, pokud příznaky začaly v dětství, uvádějí studie až 16letou prodlevu, než je pacient léčen. Přitom víme, že zpožděná diagnóza zhoršuje prognózu léčby. Proč je to tak složité? Časná diagnostika je komplikována tím, že bipolární porucha může začít jako jiné onemocnění a teprve postupně krystalizuje do obrazu, který nám dovoluje jasné diagnostické zařazení. Vzhledem k vysoké dědičnosti bipolární poruchy patří mezi nejohroženější populaci potomci rodičů s bipolární poruchou. Sledovat vývoj těchto dětí, pokud možno včas léčebně zasáhnout a poskytovat psychoterapeutickou podporu rodinám představuje moderní přístup k péči o duševní zdraví. Mimoto, výzkum vývoje duševního stavu od zdraví přes mírné obtíže až po zřejmé symptomy přináší nesmírně cenné poznatky pro upřesnění klasifikace nemocí, tvorbu diagnostických nástrojů a rozpoznání nejen rizikových, ale také protektivních faktorů pro psychické zdraví. Duševní poruchy začínáme chápat jako neurovývojové fenomény a hledáme biologické markery, které by umožnily včas identifikovat riziko a podle určení jeho stupně zahájit adekvátní léčbu. Velké naděje byly v tomto směru vkládány do neurozobrazovacích metod. Nicméně, po více než 35 letech jejich existence stále diagnostikujeme duševní poruchy na základě klinických symptomů. V čem je problém? Proč zobrazovací metody zatím nepronikly do klinické psychiatrie? Budeme schopni s pomocí magnetické rezonance diagnostikovat pacienty s duševními poruchami, například s bipolární poruchou? Je možné mezi zdravými potomky bipolárních rodičů identifikovat ty, kteří v budoucnu onemocní? Je bipolární porucha neurodegenerativní nemoc? Pokud ano, jsou změny mozku nezbytným následkem nemoci, nebo jim lze předcházet, či je dokonce léčit? Dr. Goetz a Dr. Hájek se pokusí na tyto otázky odpovědět.

 
   
 
  created by WEB-STUDIO
Cíl a poslání nadace Organizace nadace Česká verze English version