Nadace
Academia Medica Pragensis
Řehořova 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 776 350 000
nadace@medical-academy.cz

   
   
   
Projekt Změna

Projekt ZMĚNA  
 

- bojuje proti diskriminaci a stigmatizaci duševně nemocných

  • vznikl v roce 2004 ve spolupráci Nadace Academia Medica Pragensis a Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví
  • v odborné radě projektu Změna zasedly takové osobnosti psychiatrie, jakými jsou profesoři Sartorius (Švýcarsko) a Thornicroft (Velká Británie), dále profesoři Höschl, Raboch, Libiger, Češková, primář Tůma a MUDr. Pfeiffer (časopis Time ho v roce 2005 za práci ve prospěch reformy české psychiatrie a za boj o práva pacientů ocenil titulem Hero)
  • mezi hlavní cíle projektu Změna patří především zlepšení přístupu veřejnosti k lidem s duševní poruchou a jejich rodinám, zvýšení znalostí o původu psychických potíží a možnostech jejich léčby. Změna zaměřuje své aktivity nejen na stranu veřejnosti, ale také na představitele státní správy a samosprávy
  • postupně se věnuje jednotlivým psychickým onemocněním: schizofrenii, depresi, bipolární poruše, neurotické poruše, Alzheimerově chorobě, atd. Informace pro pacienty, příbuzné, ale i odborníky je možné nalézt na webových stránkách www.stopstigma.cz. Zde je umístěna také diskuze pro širokou veřejnost, ve které jí radí odborníci

Podrobné informace o projektu

 
  created by WEB-STUDIO
Cíl a poslání nadace Organizace nadace Česká verze English version