Nadace
Academia Medica Pragensis
Řehořova 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 776 350 000
nadace@medical-academy.cz

   
   
   
Projekt Změna

Ing. VLADIMÍR DLOUHÝ, CSc.  
  Narozen 31. 7. 1953 Praha

1977 absolvoval VŠE v Praze, dále studoval na MFF UK v Praze a na Katolické universitě v Lovani (Belgie). 1977-83 pedagog na VŠE, 1984-89 vědecký pracovník Prognostického ústavu ČSAV v Praze. Zabýval se zejména využitím matematických a ekonometrických modelů v ekonomii, později fungováním centrálně plánovaných ekonomik a problematikou ekonomického růstu. Od 1974 do 29. 12. 1989 člen KSČ. Od 10. 12. 1989 do června 1990 místopředseda vlády ČSSR, resp. ČSFR a předseda Stát. plánovací komise, v červnu-červenci 1990 ministr vlády ČSFR, pověřený dočasným řízením ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, ministerstva paliv a energetiky a ministerstva zemědělství a výživy ČSFR, od července 1990 do června 1992 ministr hospodářství ČSFR. Od října 1990 jeden z vedoucích představitelů, 1991-1992 předseda polit. grémia, od března do října 1992 a 1993-97 místopředseda ODA, reprezentant jejího pragmatického křídla. Od června 1992 do konce května 1997 ministr průmyslu a obchodu ČR (demise). Od června 1990 do června 1992 poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum, resp. za ODA; 1996-97 poslanec PČR (v červnu 1997 se vzdal mandátu). Významně se podílel na koncepci a realizaci ekonomické transformace v ČSFR, posléze v ČR. Od září 1997 poradce a člen dozorčí rady pražské centrály mez. strojírensko-elektrotechnického koncernu Asea Brown Boweri (ABB), dále poradcem firmy Goldman Sachs. V listopadu 1997 se vzdal funkce místopředsedy ODA a v únoru 1998 z ODA vystoupil.

V současné době je Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. konzultantem firmy ABB a mezinárodní poradce americké investiční banky Goldman Sachs

 
  created by WEB-STUDIO
Cíl a poslání nadace Organizace nadace Česká verze English version