Nadace
Academia Medica Pragensis
Řehořova 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 776 350 000
nadace@medical-academy.cz

   
   
   
Projekt Změna

Poděkování dárcům  
 

Nadace Academia Medica Pragensis děkuje všem, kteří přispěli v loňském a letošním roce na její činnost:
(jmenovitě dle abecedního pořádku jsou uvedeni dárci nad 10 000,- Kč)

• AstraZeneca Dar Nadaci
• ing. Vlastimil Bárta, ČR Pravidelné příspěvky Nadaci
• Jarka Borovičková, ČR Grafické práce pro Nadaci
• Bristol Myers Squibb Dar Nadaci
Česká filharmonie, ČR Benefiční koncert Nadace a ČLA
Eli Lilly ČR, s.r.o. Hlavní partner projektu Změna
• Prof. Miroslav Fára Dar Nadaci
• prof. Paul Grof, M.D., Ph.D. založení a podpora fondu na podporu výzkumu pacientů s bipolární poruchou
prof. Cyril Höschl, ČR Dlouhodobá podpora Nadace
• Václav Hudeček Vystoupení na 3. benefičním koncertu České lékařské akademie a Nadace Academia Medica Pragensis
Novartis s.r.o., ČR Partnerství a spolupráce s Nadací (stipendia a ceny A.Alzheimera)
• Libor Pešek, ČR Konzultace pro Nadaci, Benefiční koncert Nadace a ČLA
• OPTYS propagace Nadace na produktech společnosti
RWE Transgas Generální partner Nadace pro rok 2008
 
logo RWE logo Novartis
logo Lilly logo AstraZeneca


logo Mristol-Myers Squibb

logo Optys
 
  created by WEB-STUDIO
Cíl a poslání nadace Organizace nadace Česká verze English version