Nadace
Academia Medica Pragensis
Řehořova 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 776 350 000
nadace@medical-academy.cz

   
   
   
Projekt Změna

Podpořte Nadaci  
 
  • jednorázový dar na jeden nebo více vybraných projektů
  • dlouhodobá spolupráce - podpora projektů fungujících nejen pod Nadací AMP, ale i pod hlavičkou dalších neziskových organizací
  • partnerství s Nadací - každoroční vklad určité finanční částky do Nadace a následné rozdělování financí subjektům, které budou po dohodě s firmou vybrány a podpořeny

Individuální dohoda o zviditelnění sponzora (na akcích ČLA – např. koncert v Rudolfinu, na akcích Nadace AMP – viz. podpořené nebo připravované projekty, na webových stránkách, na tiskových materiálech atd.).

Účet Nadace AMP 55 22 55 22/0300

Každý občan i každá firma může přispět na vzdělanost odborníků, kteří se starají o to nejcennější, co každý z nás má, o lidské zdraví.

  1. fyzická osoba - nadační dar minimálně 1 000,- Kč, snížení základu daně do 10%
    (§6, §7 a §15, odst. 8, zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů platných pro zdaňovací období roku)
  2. právnická osoba - nadační dar minimálně 2 000,- Kč, snížení základu daně do 5%
    (§20, odst. 8, zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů platných pro zdaňovací období roku)

Pokud máte zájem podpořit nadaci, postačí vyplnit následující formulář. Ihned se s Vámi spojíme.

Jméno:
E-mail:
Telefon:
 
  created by WEB-STUDIO
Cíl a poslání nadace Organizace nadace Česká verze English version