Nadace
Academia Medica Pragensis
Řehořova 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 776 350 000
nadace@medical-academy.cz

   
   
   
Projekt Změna

Nadace podporuje  
 

Nadace poskytuje příspěvky občanským sdružením, účelovým zařízením církví, obecně prospěšným společnostem, školám, obcím a fyzickým osobám, jejichž záměry jsou v souladu s posláním a cíli nadace

Žádosti mohou zájemci podávat celoročně.

O rozhodnutí správní rady je žadatel informován písemně nejpozději do čtyř týdnů od jejího zasedání. Na poskytnutí nadačních příspěvků Nadace uzavírá s příjemcem smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

Z rozhodnutí správní rady budou s účinností od 12. 11. 2007 posuzovány pouze takové žádosti o nadační příspěvek, které budou řádně odůvodněny a pečlivě zpracovány do formuláře Žádost o nadační příspěvek.

 

 
  created by WEB-STUDIO
Cíl a poslání nadace Organizace nadace Česká verze English version