Nadace
Academia Medica Pragensis
Řehořova 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 776 350 000
nadace@medical-academy.cz

   
   
   
Projekt Změna

Podpořené projekty
 
 

Některé z mnoha projektů podpořených Nadací Academia Medica Pragensis:

 • Nadační fond Kapka naděje
  -
  nákup přístroje 7500 Fast Real-Time PCR System
 • Společnost pro Jizerské hory
  -
  provoz ekologického a vzdělávacího centra na Jizerce
 • Nadační fond ASTMA
  -
  nákup přístroje NiOX Flex sloužící pro měření stupně a distribuce astmatického zánětu v průduškách
 • Nadace Křižovatka
  -
  nákup monitorů vitálních funkcí novorozenců
 • Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě
  příspěvek na edukační aktivity pro pacienty a členy rodiny, vydávání propagačních materiálů, vzdělávání zdravotnických pracovníku, příspěvek na provoz organizace a tvorbu webových stránek
 • Nemocnice Milosrdných bratří Brno
  -
  příspěvek na nákup zdravotních matrací
 • Sdružení pro protidrogovou prevenci
  -
  primární protidrogová prevence - přednášková a konzultační činnost, pomůcky usnadňující přednášky či jinou osvětu
 • Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
  -
  příspěvek na poradnu pro klienty, inovace a rozšíření internetových stránek
 • Nadace Leontina
  -
  projekt Svítání - nákup zdravotních pomůcek pro oční postižení
 • Občanské sdružení Loutky v nemocnici
  -
  příspěvek na realizaci loutkových představení na dětských oddělení nemocnic FN Krč, FN Motol, Nemocnice na Bulovce, FN Královské Vinohrady a FN Homolka
 • Občanské sdružení Medikum
  -
  příspěvek na provoz rehabilitačního zařízení Medicur a nákup přístrojů a pomůcek.
 
  created by WEB-STUDIO
Cíl a poslání nadace Organizace nadace Česká verze English version