Nadace
Academia Medica Pragensis
Řehořova 10
130 00 Praha 3
tel.: +420 776 350 000
nadace@medical-academy.cz

   
   
   
Projekt Změna

Organizace nadace  
 
Správní rada  

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych
Ředitel Psychiatrického centra Praha

Předseda správní rady nadace

podrobné informace

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
Bývalá předsedkyně Akademie věd ČR

Člen správní rady nadace

podrobné informace

plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš jr., DrSc.
Přednosta Neurochirurgické kliniky 1.LF UK, Ústřední vojenská nemocnice Praha

Člen správní rady nadace

Revizor

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
Konzultant firmy ABB a mezinárodní poradce americké investiční banky Goldman Sachs

podrobné informace

 
Poradní sbor viz Česká lékařská akademie
 
  created by WEB-STUDIO
Cíl a poslání nadace Organizace nadace Česká verze English version